Keskusest

Vahel on raske üle läve astuda, sest sellega kaasneb suurem vastutus. Unistamine edasiminekust on ju lihtsam ja turvalisem kui minek ise.

Mõtteviisi muutus on jõukohane igaühele, kes selle võimalikkusesse usub ning on valmis selleks ka ise midagi tegema.

Kui Sa tunned, et soovid oma eluga edasi minna, omaks võttes tõekspidamisi:

* Mul on jõudu oma elu muuta

* Ma olen see, mille poole püüdlen - usun endasse!

* Ma vastutan enda elu eest

* Mu tulevik on mu enda kätes - ma usaldan oma võimeid

ja Sa vajad abi järgmise sammu tegemiseks - tule ja räägi meiega.

 

Pakume:

* Individuaalset  nõustamisteenust lähisuhtevägivalda kogenutele (nii naistele kui meestele eesti ja vene keeles)

* Vajadusel kliendi laste nõustamist

* Tugigruppe naistele

* Grupinõustamist kannatanule ja tema tugivõrgustikule

* Koolitusi lähisuhtevägivalla ohvritega kokkupuutuvatele ametnikele, sotsiaaltöötajaid koolitavatele õppeasutustele, perekoolidele jm. teemast huvitatud organisatsioonidele