lle2_2

  

Ülle Kalvik
psühholoog, lektor

Suured teod algavad väikestest mõtetest. Mõtlemise korrastamine, olukordade analüüs ja lahenduste otsimine on väljapääs ka väliselt võimatutes situatsioonides. Tihti jääb puudu sõbralikust sõnast või lähedase toetusest. Minu tegevus on suunatud võimaluste leidmisele võimatuna näivates olukordades ja toe pakkumisele eneseleidmise keerukal teel.

Lahendused võivad olla erinevad, oluline on tegutseda ja otsida; uskuda kaaslasesse, koos avastada senikogematut ja vastastikku kogetut peegeldades luua uusi mõttemudeleid. Kui suhted ei vasta meie sisemistele nõudmistele ja väline surve hoiab inimest suletuna, takistab see oluliselt igasugust arengut. Midagi liiga palju teha toob vastupidise efekti – liiga palju armastada, kannatada, ohverdada. Paratamatult tahame näha selle mõtet või loodame midagi vastu saada. Sisemise tasakaalu loomine aitab meil kõike selgemini mõista. Vägivallast on väljapääs, vägivald tuleb lõpetada ja hing tuleb puhastada kõigest, mis sunnib ja surub.

Üksi on ülekohtuga keeruline toime tulla, teeme seda koos!

 

Olen sündinud ja õppinud Tallinnas. Mul on 3 last, 2 neist täisealised. Hariduselt nii õpetaja, psühholoog kui sotsiaalpedagoog. Läbi erinevate koolituste on maailm muutunud huvitavamaks ja rikkalikumaks, läbi kohtumiste inimestega olen saanud elujõudu ja mõtet olla.
Kuigi läbi-lõhki linnainimene, on mind paelunud loodus, liikumine ja areng oma erinevates vormides. Eriti huvitab mind isiksus ja tema avaldusvormid. Inimene, kes suudab end keerukates olukordades ületada, avaldab mõju nii oma ümbruskonnale kui muudab tema enda olemust.

Olulisemad õpingud :
Tallinna Pedagoogikaülikooli Sotsiaalteaduskonna magistratuur 2004
Tartu Riiklik Ülikool, psühholoogia eriala 1980
Tallinna Pedagoogiline Instituut, joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse eriala 1974


Olulisemad töökogemused seose kriisinõustamisega:
MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus MAHENA, psühholoog, kriisinõustaja, psühholoogialektor alates 2005
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu, psühholoog alates 2005
Mainori Kõrgkool, kriisiabi aluste õppejõud 2005/2006
Koolitused erinevatele sihtrühmadele kriisikäitumisest, isiksusest, suhtlemisest ja toimetulekust vägivallaga üle 15 aasta